Tak się gasi ogień, gdy nie ma wody

1
345

Gdy w pobliżu nie ma nawet kropli H2O, w takim razie trzeba ukamienować pożar.

    Podziel się na:
    • Tak się gasi ogień, gdy nie ma wody
    • Tak się gasi ogień, gdy nie ma wody
    Hulam, hulam, nie zamulam tylko fruwam. Tak to odczuwam, że kiedy rap robię to słabszych TUŁAM. HULAK.