Wizualizacja atmosfery od NASA na przykładzie kilku huraganów

1
288

Wizualizacja wykorzystująca dane z satelitów NASA, obrazująca kiedy i gdzie powstały huragany takie jak Irma, Jose czy inny Janusz.

    Podziel się na:
    • Wizualizacja atmosfery od NASA na przykładzie kilku huraganów
    • Wizualizacja atmosfery od NASA na przykładzie kilku huraganów