O tym, jak Adam Słodowy miał zagrać w „Seksmisji” – poznaj ciekawostki o filmie

2
405

O tym, jakie były alternatywne tytuły filmu i prawda nt. słynnej kwestii „Kierunek – wschód! Tam musi być jakaś cywilizacja”.