Produkcja półtonowej sprężyny na potrzeby przemysłu naftowego

1
377

Chciałbym kiedyś pracować w takiej hucie. Oglądanie tego jest dziwne satysfakcjonujące.