Tak się gasi ogień, gdy nie ma wody

1
422

Gdy w pobliżu nie ma nawet kropli H2O, w takim razie trzeba ukamienować pożar.

    Hulam, hulam, nie zamulam tylko fruwam. Tak to odczuwam, że kiedy rap robię to słabszych TUŁAM. HULAK.