Wizualizacja atmosfery od NASA na przykładzie kilku huraganów

1
510

Wizualizacja wykorzystująca dane z satelitów NASA, obrazująca kiedy i gdzie powstały huragany takie jak Irma, Jose czy inny Janusz.